Social Mail
Social Medaille
logo Santa Fe
Vlag

Welkom bij Vereniging Santa Fe

Santa Fe is een vereniging waarvan de leden een of meerdere legervoertuigen uit de Tweede Wereldoorlog bezitten en deze vaak uitvoerig hebben gerestaureerd en met veel liefde rijdend houden. 

Daarnaast vinden wij de historie van de Tweede Wereldoorlog belangrijk, met name de strijd in de regio waarin onze leden wonen. De kennis, die binnen de vereniging verzameld is, dragen we graag uit, vooral naar de jeugd.

Doelstelling

Het doel van de vereniging is in eerste instantie het repareren en restaureren van legervoertuigen uit de Tweede Wereldoorlog, die door de Geallieerde landen zijn ingezet bij de bevrijding van Europa. Door het instandhouden van het rollend, varend en vliegend materieel, inclusief de daarbij behorende historische uitrusting, wapens, kleding en andere voorwerpen, willen wij deze ‘veteranen’ uit de Tweede Wereldoorlog behouden voor latere generaties.

In tweede instantie heeft de vereniging tot doel de herinnering levend te houden aan de mannen en vrouwen, die in 1944 en 1945 hebben gewerkt en gestreden om Europa te bevrijden van de bezetting en onderdrukking door de Nazi’s. Daarbij is de jeugd een belangrijke doelgroep, want nooit mag vergeten worden wat deze mensen hebben geofferd voor onze vrijheid en democratie. Educatie is dan ook een belangrijk doel. 

Santa Fe Event

Het hoogtepunt van onze vereniging is Santa Fe Event, een militair kamp dat we twee jaarlijks opbouwen in samenwerking met leden van andere verenigingen uit binnen- en buitenland. Daar kan het publiek beleven, hoe de diverse legereenheden leefden en werkten. Op de website van Santa Fe Event is hierover meer informatie te vinden. 

Onze activiteiten

Door het jaar heen rijden we regelmatig in het weekend met elkaar een mooie rit in de omgeving, die de leden zelf hebben uitgezet. We komen daarbij langs historische plekken. Bij monumenten leggen we meestal een bloemstuk als eerbetoon aan de gevallenen.

We nemen regelmatig deel aan evenementen van andere verenigingen in binnen- en buitenland, daarnaast zijn we ook vaak te zien met onze voertuigen bij herdenkingen in de regio. 

Als vereniging hebben we graven geadopteerd van soldaten van de 35th Infantry Division op de Amerikaanse Erebegraafplaats in Margraten. Jaarlijks trekken we daar gezamenlijk naar toe om een bloemetje te leggen bij de graven en stil te staan bij het offer, dat deze soldaten hebben gebracht.

De oorsprong van de naam Santa Fe

In 1945 zijn de steden Venlo en Roermond plus de regio bevrijd door de 35th Infantry Division van het Amerikaanse leger.

Deze divisie had als bijnaam Santa Fe. Uit eerbetoon aan de manschappen van deze divisie hebben de oprichters in maart 1987 besloten om hun vereniging Santa Fe te noemen. Het logo van de divisie is ook het logo van de vereniging.

748 Tank Battalion

784 Tank Battalion

Santa Fe Santa Fe Evetns